Posts in tag

altocoin


Centralny bank Chin zapowiedział prace nad wprowadzeniem własnych walut cyfrowych. Posunięcie takie argumentuje cięciem kosztów produkcji oraz obsługi tradycyjnych pieniędzy papierowych oraz większą kontrolą podaży takiego pieniądza.

0 2.3k