Posts in tag

ankieta


Ostatnia z ankiet przeprowadzonych przez Digital Currency Council (DDC) dała zaskakujące wyniki. Wśród badanych osób ponad 12% obywateli USA odpowiedziało, że chętnie, lub bardzo chętnie uzywała by Bitcoina w 2015r. Próba statystyczna składała się z 357 dorosłych, a badanie zostało przeprowadzone w marcu 2015. Zaobserwowano również rosnący procent młodych ludzi zainteresowanych walutami kryptograficznymi zarówno w …

0 2.3k