Posts in tag

blok


Bitcoin  znajduje się obecnie w punkcie gdzie nie ma zgody pomiędzy core developerami odnoście przyszłej wielkości bloku. Jeśli nie dojdziemy do konsensusu i maksymalnie nie usprawnimy sieci tak, aby była gotowa na setki milionów transakcji na sekundę, Bitcoin pozostanie tylko bardzo drogim projektem naukowym i eksperymentem socjologicznym. Poprzez takie testy można wykazać wszystkie słabości oraz …

0 2.3k