Posts in tag

chainalysis


Startup Chainalysis mający swoją siedzibę w Nowym Yorku podpisało porozumienie z Europejskim Europolem w sprawie współpracy i wymianie informacji o przestępstwach i oszustwach popełnionych online.

0 2.3k

  W latach ’90 panowało powszechne przekonanie, że wszystko co robimy w internecie jest anonimowe. Z czasem okazało się, że nie do końca. Taka sama sytuacja ma obecnie miejsce z Bitcoinem. Określana jest jako anonimowa sieć do przesyłu pieniędzy. Przez taki pogląd banki, instytucje finansowe oraz firmy były sceptycznie nastawione do tego rozwiązania. Faktem jest, …

0 2.3k