Posts in tag

coinbase


Giełda oraz portfel Coinbase przegrał sprawę sądową przeciwko amerykańskiemu urzędowi skarbowemu (the US Internal Revenue Service). Północny oddział sądu Californi podtrzymał roszczenia do wglądu we wszystkie transakcje Coinbase z lat 2014 i 2015. [clear] Sędzia Jacqueline Scott Corley brała pod uwagę argumenty urzędników, że istnieje możliwość unikania podatków przez obywateli USA za pośrednictwem tego serwisu. …

0 2.3k

USAA zakończyła właśnie czteromiesięczny program pilotażowy z jedną z największych giełd na świecie Coinbase, co zaowocowało wprowadzeniem obsługi Bitcoin do podstawowych funkcji.

0 2.3k

Forbes wyróżnił 5 strategii które zostały przyjęte przez przemysł bitcoinowy w popularyzacji Bitcoina i blockchaina w 2016 roku

0 2.3k