Posts in tag

commerence


Ebay uzyskał dwa patenty na systemy oparte o waluty kryptograficzne i zarejestrował je poprzez United States Patent and Trademark.

0 2.3k