Posts in tag

debata


Bitcoin w obecnej formie się nie skaluje i każda transakcja jest przechowywana i jest integralną częścią całej sieci. Czy koncept Lighting Network może rozwiązać ten problem?

0 2.3k

Od kilku tygodni ma miejsce zażarta debata na temat zwiększenia wielkości bloku. Jak na razie są to jedynie czysto teoretyczne propozycje poparte jednak wyliczeniami oraz prognozami. Całość jednak możemy podsumować jednym pytanie „Co jeśli?”

0 2.3k