Posts in tag

konify


Factom czyli zdecentralizowana baza danych zakończył przedsprzedaż swojego oprogramowania zbierając imponujące 2,278BTC. Daje to prawie dwa miliony złotych. Biorąc pod uwagę panujący obecnie rynek niedźwiedzia i spadek wartości bitcoin z ponad $1000 do obecnych $230 jest to wynik zadowalający.Factom sprzedawał tokeny o nazwie Factoid których przeznaczyli 4,4 milionów  co przy ostatecznym wyniku dało średnio 1922.7 …

0 2.3k