Posts in tag

lighting network


Bitcoin w obecnej formie się nie skaluje i każda transakcja jest przechowywana i jest integralną częścią całej sieci. Czy koncept Lighting Network może rozwiązać ten problem?

0 2.3k